Nguyên liệu: Tôm sú: khoảng 15 con (loại size 25-30 con/kg)

Xem Nhiều