Nguyên liệu: Thịt bò để làm thịt tái: thăn/mông/bắp

Xem Nhiều