Nguyên liệu: 1 ít Mè rang (để bỏ vào cháo) 

Xem Nhiều