Cháo không chỉ dễ tiêu hóa hấp thụ, mà chủng loại hay cách nấu cháo còn đa dạng với nhiều công hiệu khác nhau, là thức ăn của mọi nhà, là trợ thủ tốt trong điều dưỡng bệnh.Cháo không chỉ dễ tiêu hóa hấp thụ, mà chủng loại hay cách nấu cháo còn đa dạng với nhiều công hiệu khác nhau, là thức ăn của mọi nhà, là trợ thủ tốt trong điều dưỡng bệnh.