Cách làm bánh Chiffon – Chiffon Cake

Chiffon có nghĩa là mềm như tơ lụa, đây là loại bánh cần làm theo cách đánh bông lòng trắng trứng...

Read More